Upravljalec avtocest v Sloveniji Dars bo na odsekih avtocest in hitrih cest, kjer je to zakonsko dopustno – na priključkih na avtoceste in hitre ceste ter na odprti trasi avtoceste -, z današnjim dnem začasno ugasnil cestno razsvetljavo, drugod jo bo prilagodil. Računajo, da bodo z ukrepi prihranili 2000 megavatnih ur (MWh) elektrike letno.