Strokovnjaki opozarjajo, da elektronske cigarete niso pripomoček za opuščanje kajenja. Za preverjanje njihove varnosti bi potrebovali različne študije, ki večinoma trajajo do 10 let in morajo vključiti vsaj 200 oseb. Študija ne bi bila sprejemljiva tudi z etičnega vidika, saj bi skupina udeležencev morala uživati nikotin, ki je dokazano zasvajajoč.